Sunday, December 17, 2017
   
Text Size
Login
image image image image
ASELCO APPOINTS NEW BOD An additional member in the person of Jennifer Salas Escobido took oath as representative of the Member-Consumer-Owners (MCO) of Sibagat and Esperanza(District 1)in the Board of Directors of Agusan del Sur Electric Cooperative, Inc., (ASELCO)
CSR Activities Usa ka gatos biente kwuatro (124) ka mga bata sa Singapore Elementary School, Sta. Maria, Trento ang nakadawat karon ug mga bag-ong bag sa atong padayon nga pagpatigayon sa School 's
AKELCO visit ASELCO Last July 11, 2016 representatives from Aklan Electric Cooperative, Inc. (AKELCO) visited our cooperative to benchmark on our good practices
Livelihood Training Livelihood Training on Mushroom Production

Nagkalainlaing kolor sa mga parol ug nagkadaiyang mga dekorasyon ang atong makita sa kadalanan, panimalay, parke, labi na usab sa mga opisina. Kini usa ka tradisyon nga pama-agi aron sa pagsaulog sa kapaskohan nga adunay kamaya ug kasadya. Isip pagselebrar sa maong okasyon, ang Agusan del Sur Electric Cooperative, lnc. (ASELCO) nangandam sa pakigdait sa pagsaulog sa kapaskohan. Pagsulod mismo sa opisina sa ASELCO atong makita ang mga nagkalainlaing konsepto sa mga disenyo sa matag-opisina nga ginama mismo sa mga empleyado. Magarbong maipakita sa mga empleyado ang ilang mga pinasahi nga mga disenyo. Mga bituon ug usa ka dakong belen ang along makita sa Institutional Services Department. Atong makita nga ang kesame napuno sa mga cut-out nga mga bi tuon , ang naka-unique niini kay adunay mga Christmas l ights ug disco lights nga maoy nakadugang kasadya sa mga bituon. Ang mga bituon nagasimbolo sa sugang dagitabnon nga maoy gihatag nga serbisyo sa kooperatiba. Usa ka dakong garbo sa Institutional Services Department nga usa sila sa nahimong instrumento sa paghatag sa maong serbisyo. Makahibulong nga atong makita ang mga tradisyonal nga pagsaulog sa mga Pinoy sa kapaskohan pinaagi sa "Paskong Pinoy" nga tema sa dekorasyon sa mga taga Finance Services Department. Along mabalikan ang mga milabay na natong mga tradisyon nga ta lagsa nalang nato mabuhat. Mga kabataan nga nagpabuto gamit ang kawayan; pamilya nga nagsi mbang gabi; tindahan sa mga kakanin nga kasagaran along makita sa gawas sa simbahan; mga kabatan-onan nga nanaygon ;pamilya nga nagsalosalo sa Noche Buena, pipila lamang kini sa mga tradisyon nga atong ginabuhat sa kapaskohan. Kal inaw sa katibok-an usab nga gustong eselebrar sa mga taga lnternal Audit Department sa kapaskohan. Sa ilang dekorasyon atong makita ang paghigugmaay ug pagpasayloay sa matag usa nga maoy usa sa mga tomong aron kita magiyahan sa saktong pakigdai t ug pakighigala. Ang puti nga salampati maoy nagasimbolo nga taliwa la sa kagubot ug kagol-anan, aduna gihapo'y ka linaw sa kal ibotan ug pagsalig sa atong labaw nga makagagahom. Misteryoso nga atong makita ang kamaya sa sulod sa General Manager's Office, ug sa mga taga Corporate Affa irs and Communication Department ug Corporate Planning, Energy Trading and Information Technology Office hinungdan sa kahayag sa mga series l ight ug sa uban pang nagagilakgilak nga dekorasyon.Ato usab mabati ang kabugnaw sa palibot hinungdan sa niyebe nga ginama sa styro nga anaa sa salog ug mga dingding niini. Gikan sa mga recycled material s ang mga disenyo sa mga taga Technical Services Department. Naggilakgilak sa nagkadaiyang kolor sa mga parol nga gikan sa mga plastik nga baso, kutsara ug ti nidor ang opisina sa TSO. Aduna usab repl ika sa floating village nga usa sa gi-energized sa ASELCO. Ang maong floating village usa sa mga napasug­ an sa kooperatiba pinaagi sa proyekto sa gobyerno, ang Sitio Electrification and Barangay Line Enhancement Programs (SEP & BLEP). Usa pud kini sa gipanghinambog sa kooperatiba nga malampu song napasug-an bisan sa kalayo ug naa sa karubigan. Blue ug white scheme nga mga dekorasyon ang ginama sa mga empleyado sa San Francisco Area Office. Ang color sa mga dekorasyon nagsimbolo sa kalinaw ug kaput li sa mga empleyado nga maoy tinubdan sa malamboon nga pagdumala sa kooperatiba. Ato usab masaksihan ang ilang pag-abiabi sa mga membro-konsumador-tag-iya pinaagi sa dance presentation. Ang ubang mga area offices usab nagpakita sa ilang mga unique nga mga ideya sa dekorasyon. Makita ug mabati gayod nato ang mga pagpangandam sa ASELCO aron sa pagselebrar sa kapaskohan. Kini pud usa sa mga hinungdan aron ang mga membro­ konsumador-tag-iya sa ASELCO nga maaghat nga mobisita sa opisina.

  1. Generation Rate Adjustment
  2. Invitation to Bid
  3. GPower ERC Hearing

Links

Weather

79°
26°
°F | °C
Cloudy
Humidity: 66%
Sun
Showers
72 | 80
22 | 26

Top Headlines

0000000
Today


16 guests

Your IP:54.82.79.109

Facebook Box